Nederlander weet weinig van eigen pensioen:

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van pensioenen. Slechts een derde van de werkende Nederlanders zegt goed te weten wat de eigen pensioenregeling
inhoudt en wat de hoogte van dit pensioen zal zijn.

Dit meldt het ANP naar aanleiding van een onderzoek van GfK in opdracht van het platform Wijzer in Geldzaken.

Mutatiemomenten
Weinig Nederlanders zijn bovendien op de hoogte van de invloed van ingrijpende gebeurtenissen op het pensioen. Minder dan de helft van de duizend ondervraagden is zich bewust van de gevolgen van een scheiding voor de oudedagsvoorziening. Van een nabestaandenpensioen weet slechts een kwart wat het precies inhoudt.
Slechts tien procent van de ondervraagden maakt geregeld tijd vrij om zich te verdiepen in de eigen pensioensituatie. Een kwart van de respondenten doet dat nooit. Ruim de helft van de werkende Nederlanders realiseert zich dat het nodig is om zich nu al in het pensioen te verdiepen, om eventueel in te kunnen grijpen.

Bereid
Vier op de tien ondervraagden zou wel meer inkomen willen opbouwen voor later, maar zegt daar geen geld voor te hebben. Een op de vijf ondervraagden is bereid om nu geld opzij te leggen om het later ruimer te hebben.
Nederlanders spelen graag op safe en nemen liever geen risico's in de pensioenopbouw om zo een hoger rendement te halen.


Uw situatie
Wilt u zelf meer weten over uw pensioen & de veranderingen op bovenstaande mutatiemomenten of wilt u weten of u op pensioengerechtigde leeftijd uw vaste lasten nog goed kunt betalen neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.