Belangrijke wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2013.

Naar aanleiding van Prinsjesdag 2013 geven wij u hierbij een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen die op onze branche betrekking hebben.

- Vanaf 1 januari zijn er geen fiscale voordelen meer voor stamrecht-bv's. Voor de bestaande stamrecht-bv's wil het kabinet het financieel gunstig maken om geld uit het stamrecht in één keer op te nemen.
- Er komt geen inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg. Het eigen risico wordt 360 euro per jaar (is nu 350 euro)
- De kinderbijslag voor oudere kinderen wordt vanaf 2014 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar
- De algemene heffingskorting is in 2014: 2100 euro voor mensen met een inkomen tot 20.000 euro en 1260 euro voor mensen met een inkomen vanaf 58.000 euro. Voor mensen met een inkomen tussen 20.000 en 58.000 wordt de heffingskorting afgebouwd van 2100 tot 1260 euro.
- Ouders mogen 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat bedrag moeten de kinderen besteden aan (de aanschaf van) hun eigen woning. Tijdelijk geldt deze regeling ook voor mensen die iemand anders dan hun kind willen helpen met een huis.
-Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om schulden mee te financieren die ze hebben doordat ze hun eerdere huis met verlies hebben verkocht
- Momenteel zijn auto’s ouder dan 30 jaar geheel vrijgesteld van motorrijtuigen. Met ingang 01-01-2014 geldt deze vrijstelling alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder.

Heeft u vragen over bovenstaande wijzigingen of wilt u weten of bovenstaande maatregel(en) betrekking hebben op uw situatie neemt u dan gerust contact op met onze adviseurs.