Woningverkoop bijna 20% gestegen.

De verkoop van woningen is vorige maand met 19% gestegen ten opzichte van augustus 2012. Het kadaster registreerde 9977 verkochte woningen tegen 8384 een jaar eerder.
In vergelijking met juli 2013 is er sprake van een lichte stijging van 3.3%.

Behalve dat de huizenverkopen verder aantrokken, nam ook het aantal gedwongen huizenverkopen vorige maand verder af.

(Bron ANP)

Optimisme

Bovenstaande cijfers lijken aan te tonen dat de stijgende lijn zich voortzet.

Prinsjesdag

Bronnen uit Den Haag geven aan dat er op Prinsjesdag extra maatregelen worden gepresenteerd ten aanzien van het financieren van uw restschuld bij verkoop van uw bestaande woning. Ook schijnen de regels met betrekking tot schenking (ouders-kind) ten aanzien van aankoop van de eigen woning verruimd te worden.

Over bovenstaande wijzigingen informeren wij u graag na prinsjesdag op www.baswolf.nl