Afgelopen weken heeft u waarschijnlijk al meerdere keren de volgende zin op de radio of televisie gehoord:

FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN.

Deze zin hoort bij een campagne van het verbond van verzekeraars. Deze campagne wilt duidelijk maken hoe belangrijk verzekeringen zijn in het leven van een mens.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site www.fijndatweverzekerdzijn.nl

Hierbij alvast een gedeelte van de openingstekst:

Verzekeren is voor velen een noodzakelijk kwaad. Vervelend om te regelen. Het kost vooral veel geld. En er is zoveel negatieve berichtgeving. Soms lijken we de belangrijke functie van verzekeren uit het oog verloren te zijn. Terwijl verzekeringen er juist voor zorgen dat je kunt doen wat je wilt, zonder al te grote belemmeringen. Om dit duidelijk te maken halen we even de vanzelfsprekenheid weg en we laten een wereld zien waarin we geen verzekeringen hebben. Wat blijkt? een wereld zonder verzekeringen werkt allemaal een stuk minder.

Fijn dat we verzekerd zijn!