Mensen met een rechtsbijstandverzekering
hebben voortaan het recht zelf hun advocaat te kiezen
.
Dat schrijft de site Legaldutch donderdag op basis van een uitspraak van het Europees
Hof van Justitie.
Volgens de uitspraak moeten rechtsbijstandverzekeraars nu voor alle
procedures de verzekerde zelf een advocaat laten kiezen, als die dat wil.
Geen van de grote verzekeraars biedt op dit moment het recht zelf te kiezen
bij procedures waarbij een advocaat niet verplicht is. Dit zijn vooral
procedures bij de kantonrechter en de bestuursrechter.
Rechtsbijstandverzekeraars laten nu vaak de meeste geschillen behandelen
door hun eigen medewerkers, die geen advocaat zijn. Dat drukt de kosten en de
premies.
De betreffende polisvoorwaarden zijn met deze uitspraak strijdig verklaard
met de wet, wat betekent dat veel verzekeraars zich genoodzaakt zullen zien hun
voorwaarden aan te passen.


Kosten

Als verzekerden vaker een externe advocaat inschakelen, zullen de kosten
voor rechtsbijstand waarschijnlijk flink omhooggaan. Verzekeraars berekenen dit
vervolgens door aan hun klanten, door middel van hogere premies.


Teleurgesteld

Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten teleurgesteld te
zijn over de uitspraak. Het verbond vreest dat goed betaalbare juridische hulp
in het gedrang komt.
"Verzekeraars zullen op verzoek van verzekerden mogelijk veel vaker
dan nu zaken waarin geprocedeerd wordt moeten uitbesteden aan advocaten, wat
veel duurder is dan afhandeling door de eigen juridische medewerkers. Zeker nu
de overheid ook nog fors verder bezuinigt op de gesubsidieerde rechtsbijstand,
kan dit tot gevolg hebben dat de toegang tot het recht sterk wordt
verminderd."

Via nu.nl